Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ με την ανοιχτή επιστολή Ισπανού Δασκάλου: "Σήμερα έκανα το τελευταίο μου μάθημα..."

Ανοιχτή επιστολή 
στον υπουργό Wert και τη σύμβουλο μετανάστευσης Figar

 
Φωτογραφία Βούλας Παπαϊωάννου: Μάθημα σε σχολείο 

Μετά από περισσότερα από 35 χρόνια υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση, σήμερα έκανα το τελευταίο μου μάθημα. Συνταξιοδοτούμαι. Δεν είχα σκοπό να το κάνω, αλλά με αναγκάζουν οι καταστάσεις, ας το πούμε έτσι. Θα μπορούσα να πω ότι η αιτία είστε εσείς, αλλά θα ήταν αρκετά απλό και επιπλέον θα βρίσκατε αρκετούς λόγους για να δικαιολογηθείτε, καθώς δεν αντιλαμβάνεστε καθόλου όσα συμβαίνουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Είστε εσείς που υποβάλλετε τη δημόσια εκπαίδευση σε μία σταδιακή υποβάθμιση και οδηγείτε τους εκπαιδευτικούς στο να υιοθετήσουν αμυντική στάση, κάτι που δεν θα είχε νόημα σε μία χώρα που πίστευε ότι στην εκπαίδευση βρίσκεται το μέλλον των πολιτών της και όχι οι μελλοντικοί καταναλωτές.

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Stern: Την Ελλάδα τη διοικεί ένα μονοπώλιο εκατομμυριούχων

Εκτενές άρθρο για τα «πανίσχυρα οικονομικά τζάκια» περιλαμβάνει το γερμανικό περιοδικό Stern στο τεύχος που κυκλοφορεί με τίτλο «Μονοπώλιο των εκατομμυριούχων» και ισχυρίζεται ότι εδώ και πολλές γενιές 2.000 οικογένειες διαμόρφωσαν το υπάρχον σύστημα και αποκόμισαν τεράστια κέρδη.
Η επίθεση αυτή στο ελληνικό επιχειρηματικό κατεστημένο ενισχύει τα σενάρια που φέρουν τους δανειστές και την Τρόικα να βρίσκονται σε μετωπική σύγκρουση με τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα που οικοδομήθηκαν στη Μεταπολίτευση.

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2012

Στον θαυμαστό κόσμο των εργολάβων... 4 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση στην Κούνεβα, ο εργασιακός μεσαίωνας ανθεί

Διευρύνεται ο εργασιακός μεσαίωνας από τους εργολάβους

της Αφροδίτης Τζιαντζή 

ΠΗΓΗ: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, efsyn.gr

«Η Κωνσταντίνα δεν είναι μόνη». Το σύνθημα αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, η οποία τη νύχτα της 22ας Δεκεμβρίου του 2008 δέχτηκε δολοφονική επίθεση με οξύ, επιβεβαιώνεται από την ανάποδη: ο εργασιακός μεσαίωνας των εργολαβικών εταιρειών, στον οποίο αντιτάχθηκε με τη συνδικαλιστική της δράση η 44άχρονη τότε γραμματέας του Παναττικού Σωματείου Καθαριστριών και Οικιακών Εργαζομένων, συνεχώς διευρύνεται και η εργοδοτική ασυδοσία θίγει όλο και περισσότερους.

«Οταν έγινε το χτύπημα στην Κωνσταντίνα, μιλούσαμε παντού, όχι μόνο για ό,τι της συνέβη, αλλά για όσα γίνονταν στον κλάδο και όσα έρχονται. Λέγαμε «αυτό που μαθαίνετε τώρα, με αφορμή την Κωνσταντίνα, έρχεται και για σας. Ερχεται και η δική σας η σειρά. Ε, ήρθε»», μας λέει η Βασιλική Παπαθανάση, από την Παναττική Ενωση Καθαριστιριών και Οικιακού Προσωπικού.

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

Πώς οικοδομείται ο φασισμός

Μι­λά­με τον τε­λευ­ταίο και­ρό ό­λο και πιο συ­χνά για φαι­νό­με­να και δια­δι­κα­σίες «εκ­φα­σι­σμού». Η δια­τύ­πω­ση α­ντι­στοι­χεί σε έ­να α­πει­λη­τι­κό ο­ρί­ζο­ντα και σε πο­λι­τι­κές που τον φέρ­νουν κο­ντά, α­παι­τεί ό­μως μια πιο προ­σε­κτι­κή ε­ξέ­τα­ση, κα­θώς ε­μπε­ριέ­χει έ­να κίν­δυ­νο. Μπο­ρεί δη­λα­δή να δώ­σει την ε­σφαλ­μέ­νη ε­ντύ­πω­ση μιας γραμ­μι­κής ε­ξέ­λι­ξης. Δεν «γί­νε­ται η κοι­νω­νία φα­σι­στι­κή», δεν πρό­κει­ται για μια εγ­γε­νή δυ­να­μι­κή του κα­πι­τα­λι­σμού. Ο φα­σι­σμός δεν εί­ναι α­πο­τέ­λε­σμα μιας «πο­ρείας των πραγ­μά­των» ού­τε ε­νός αυ­το­μα­τι­σμού που προ­κύ­πτει α­πό τις οι­κο­νο­μι­κές σχέ­σεις.

του Γεράσιμου Κουζέλη πηγή εφ. Εποχή. 
 

Η α­πει­λή που δια­γρά­φε­ται στο ση­με­ρι­νό ο­ρί­ζο­ντα εί­ναι η α­πει­λή ε­πι­βο­λής ε­νός κα­θε­στώ­τος. Η ε­πι­βο­λή αυ­τή α­πο­τε­λεί τον στό­χο συ­γκε­κρι­μέ­νων δυ­νά­μεων. Επι­διώ­κε­ται η ε­πι­βο­λή φα­σι­στι­κού κα­θε­στώ­τος. Και ε­πι­διώ­κε­ται α­πό δυ­νά­μεις συ­ντο­νι­σμέ­νες και ή­δη ορ­γα­νω­μέ­νες σε έ­να κί­νη­μα, πράγ­μα που έ­χει κα­θο­ρι­στι­κή ση­μα­σία.

Οι φα­σι­στι­κές δυ­νά­μεις συ­γκρο­τού­νται και ε­νι­σχύο­νται α­πό μια συ­γκε­κρι­μέ­νη συ­νάρ­θρω­ση λό­γων και πρα­κτι­κών – ι­δε­ο­λο­γιών δη­λα­δή και μορ­φών δρά­σης ή ά­σκη­σης ε­ξου­σίας. Κε­ντρι­κός ά­ξο­νας αυ­τής της συ­νάρ­θρω­σης εί­ναι η αμ­φι­σβή­τη­ση της δη­μο­κρα­τίας ως τρό­που ορ­γά­νω­σης των πο­λι­τι­κών και κοι­νω­νι­κών σχέ­σεων.

Οι πολυεθνικές έβαλαν τους όρους, η κυβέρνηση τα «δωράκια»


Διαπιστευτήρια Σαμαρά και όρκοι πίστης στα μονοπώλια. 


Του Ειδικού Συνεργάτη

ΠΗΓΗ:  Εφημερίδα, ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, edromos.gr

Επικοινωνιακό πυροτέχνημα χωρίς κανένα πρακτικό όφελος για την κοινωνία, την οικονομία και τον κόσμο της εργασίας, αποδεικνύεται το πολυδιαφημισμένο ραντεβού του Αντώνη Σαμαρά με τους επικεφαλής 13 εταιριών πολυεθνικών συμφερόντων, την περασμένη Τρίτη.

Ένα video στο κλίμα των ημερών: "Ποιος είναι ο ''κόκκινος παπάς'' που τραγουδάει το Bella Ciao;"

«Χτες το διαδίκτυο γέμισε από το τραγούδι ενός ηλικιωμένου καθολικού ιερέα. Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι το τραγούδι ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ το παρτιζάνικο Bella Ciao. Ωπ! Τι γίνεται εδώ; Ποιος είναι αυτός ο "κόκκινος παπάς";

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕΑΔΕ): Όχι στις διώξεις συναδέλφων


             Όσο τα μέτρα γίνονται πιο βάρβαρα για το λαό, τόσο πιο άγρια είναι η καταστολή και ο αυταρχισμός εκ μέρους της τρικομματικής συγκυβέρνησης (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) και των εντεταλμένων οργάνων της. 
  • Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, τη Δευτέρα 19-11-12, οι συνάδελφοι συμμετείχαν σε 24ωρη απεργία που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ ενάντια στις διαθεσιμότητες-απολύσεις, την οποία περιφρουρούσαν δυναμικά με το σύλλογό τους, κι ενώ ο Γενικός Γραμματέας κ. Καρούτζος, εξάντλησε την «πειθώ» του προς τους απεργούς, εμφανίστηκε η Αστυνομία και ο Εισαγγελέας ο οποίος παρήγγειλε την άμεση αποστολή των στοιχείων, προσβάλλοντας ωμά και καταπατώντας το δικαίωμα στην απεργία.

Ψήφισμα για την Ειδική Αγωγή του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σύρου-Τήνου-Μύκονου

Tο Υπουργείο Παιδείας, ακολουθώντας τις εκπαιδευτικές πολιτικές της  Ε.Ε. και  του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής για να πιαστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και «να σωθεί η χώρα και το ευρώ» προσπαθεί να γκρεμίσει τα τελευταία καταφύγια υποστήριξης των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΚΕΔΔΥ, Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης).
Πηγή : syllogospe.blogspot.com

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

Καθεστώς αυθαιρεσίας και τρομοκρατίας για 170.000 εκπαιδευτικούς

Του Χρήστου Κάτσικα

Είναι πια φανερό, ακόμη και στους πιο δύσπιστους, ακόμη και σ' αυτούς που χρόνια πολλά βάσιζαν τη γραμματική και το συντακτικό των αναγνώσεών τους για το «πού πάει η εκπαίδευση» στις περίτεχνες διακηρύξεις των εκάστοτε υπουργών Παιδείας, ότι η δημόσια εκπαίδευση βρίσκεται μπροστά σε μια «επιχείρηση» συνολικής αλλαγής του τοπίου από την πρώτη μικρή του Δημοτικού μέχρι και το Πανεπιστήμιο και τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Μια βασική παράμετρος αυτής της «επιχείρησης» αφορά και τις εργασιακές σχέσεις των περίπου 170.000 μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012

265 ΕΛΠΙΔΕΣ! 265 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ...

Ανοιχτό γράμμα 265 Ελλήνων μαθητριών και μαθητών της Γερμανίας (Μόναχο, Στουτγάρδη, Φρανκφούρτη, Ντύσελντορφ, Κολώνια, Λεβερκούζεν, Μπόχουμ, Έσσεν, Γκέτερσλο) 


Είμαστε Έλληνες μαθητές και μαθήτριες στη Γερμανία. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε γεννηθεί εδώ. Οι οικογένειές μας αναγκάστηκαν εξαιτίας των δυσκολιών να μεταναστεύσουν τις προηγούμενες δεκαετίες στη Γερμανία, αλλά και τώρα εξαιτίας της κρίσης στην Ελλάδα. Με αυτό μας το γράμμα θέλουμε να εκφράσουμε την οργή μας και την καταδίκη μας για τις επιθέσεις σε βάρος μεταναστών, εργαζομένων και συμμαθητών μας στην Ελλάδα από τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής.

Φοιτητικός Σύλλογος Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 17/12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 17/12

Για άλλη μια φορά, «άγνωστοι», επιτέθηκαν στο Πανεπιστήμιο. Πέταξαν νεράντζια, αυγά και ντομάτες. Το σκηνικό επαναλήφθηκε τρεις φορές καθώς οι θρασύδειλοι κρύβονταν στα στενά και ενώ στο αμφιθέατρο γινόταν προβολή ταινίας…Προφανώς δεν τους άρεσε το θέμα της ταινίας, αλλά θα συνηθίσουν. Τα Πανεπιστήμια ήταν πάντα χώρος διάδοσης προοδευτικών ιδεών και όχι μεσαιωνικών αντιλήψεων

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Πρόβα «απαρτχάιντ» ετοιμάζει η κυβέρνηση στα δημόσια μαιευτήρια (με την υπογραφή, μάλιστα, του και κυκλαδίτη υπουργού της, Γιάννη Βρούτση)

Των Μαρία Λούκα και Σίσσυ Βωβού

Εν κρυπτώ και με διαδικασίες εξπρές η μνημονιακή κυβέρνηση κλιμακώνει τις ρατσιστικές πολιτικές στη δημόσια υγεία. Πρόσφατα δεχτήκαμε καταγγελία ότι σε μεγάλο δημόσιο μαιευτήριο, ζητούν από μετανάστριες διπλάσια ποσά απ’ αυτά που υποχρεούνται να καταβάλλουν ελληνίδες ανασφάλιστες γυναίκες.  Μετά από σχετική διερεύνηση του ζητήματος διαπιστώσαμε ότι με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσης, ΦΕΚ Β 3096 23-11-2012, τίθεται σε ισχύ Κοινή Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί τους όρους για τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και το Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα διπλασιάζει το κόστος παροχής ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης για μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ή ασφαλιστική κάλυψη.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Α΄ ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Α΄ ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Η τοπική γενική συνέλευση των καθηγητών/τριών της Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων στη Σύρο, πληροφορήθηκε σήμερα για τα εξής: Χτες το βράδυ, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης προβολής της ταινίας «Ακόμα και η βροχή», στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παγκόσμια ημέρα του μετανάστη, που οργάνωσε η κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό» Σύρου, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, ομάδα 20 με 30 ατόμων νεαρής ηλικίας, επιδιδόταν για ώρα έξω από το αμφιθέατρο σε προπηλακισμούς και πέταγμα αντικειμένων (αυγών, μπουκαλιών νερού, νερατζιών, ντομάτας). Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση αντέδρασαν προσπαθώντας να απομακρύνουν τα συγκεκριμένα άτομα, προκειμένου να συνεχιστεί η προβολή.

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

ΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ


ΝΑΖΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ
Ο φασισμός δεν είναι εικόνα στις ειδήσεις. Τους τελευταίους μήνες, πυκνώνουν και στη Σύρο οι ναζιστικές προκλήσεις:
  • Φασιστική επίθεση από ομάδα χρυσαυγιτών που εκμεταλεύτηκαν δίωξη μετανάστη κατηγορούμενου κατά τη μεταγωγή του στο νησί

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΗ: ΟΛΟΙ στις 11:30 έξω από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ στη ΧΟΥΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΡΟΪΚΑΣ


ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 11:30 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Η συγκυβέρνηση του κεφαλαίου, με τη φασιστική λογική της «συλλογικής ευθύνης» και με πρακτικές που παραπέμπουν σε πολιτική συμμορία, επιδιώκει να εφαρμόσει την αντιλαϊκή πολιτική της.

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Είσαι άνθρωπος; Είναι κακούργημα!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την υπόθεση του Πέτρου Καπετανόπουλου

Το γεγονός

Το βράδυ του Σαββάτου 21 Ιουλίου γύρω στα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Κολωνού, ο Πέτρος Καπετανόπουλος ακούει από το διαμέρισμά του φωνές και φασαρία κάτω απ’ την πολυκατοικία όπου μένει με την οικογένειά του. Σκεπτόμενος ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να κινδυνεύει, κατεβαίνει να δει τι γίνεται.

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ Ο "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ" ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ!

 Πηγή : Iskra

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Για την εφαρμογή του νέου πειθαρχικού δίκαιουΤο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την αυταρχική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, που σε εφαρμογή του αυταρχικού πειθαρχικού δικαίου του ν.4093/12, έθεσαν σε αργία τον Δ/ντή του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών Παναγιώτη Μόσχου για την εμπλοκή του στην περιβόητη πλέον υπόθεση του 2ου Γεν. Λύκειο Γιαννιτσών. 


" Η Μητρόπολη Σύρου τιμά τον ιεροεξεταστή της Μακρονήσου, «Άγιο Πρεβέζης» Στυλιανό. "


ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΝΙΑΚΟ BLOG:   xanemo.blogspot.gr


" Με την ευκαιρία των δηλώσεων του μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου για την Χρυσή Αυγή, είχαμε υποβάλει σχετικό ερώτημα στο Σεβασμιότατο μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο .Δείτε το ερώτημα που υποβάλαμε εδώ:Μάταια περιμέναμε την απάντηση,  είτε απευθείας, είτε με δηλώσεις σε άλλα «φιλικά» προσκείμενα μέσα.Φαίνεται, όμως, ότι ο κύριος Δωρόθεος αποφάσισε τελικά να απαντήσει αλλιώς.
Στέλνοντας  πρόσκληση για διάφορες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 16 Δεκέμβρη: «προς τιμή και μνήμη του αοιδίμου Τηνίου Ιεράρχου Νικοπόλεως και Πρεβέζης, Στυλανού (Κορνάρου)».

Ο Στυλιανός Κορνάρος σε τελετή ''εθνικής διαπαιδαγώγησης" στη Μακρόνησο. Δίπλα του, ο διοικητής του στρατοπέδου Σκαλούμπακας. (Φωτό "Το Ποντίκι")Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ, Π.Ι. & Π.Ι.Ι. ΝΑΞΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ : Ανακοίνωση για την Πανελλαδική Κινητοποίηση της 30ης/11/2012
Την Παρασκευή, 30/11/2012 πραγματοποιήθηκε Πανελλαδική κινητοποίηση ενάντια στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων που μεθοδεύονται με γοργούς ρυθμούς από το μνημονιακό κράτος και την Τρόικα, τα όργανα δηλαδή του διεθνούς, ληστρικού καπιταλισμού. Η κινητοποίηση, που περιλάμβανε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας και παράλληλες συγκεντρώσεις στα κατά τόπους Νοσοκομεία, έγινε με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας και στηρίχτηκε από την ΠΟΕΔΗΝ η οποία προκήρυξε τρίωρη στάση εργασίας για την Αθήνα και απεργία για τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας προκειμένου να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν στην δράση.

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

Συνεχίζουν μέχρι και την Πέμπτη, 13/12, τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
«ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ»
Μέλος Ο.Δ.Π.Τ.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη σημερινή συνεδρίασή της, και μετά τις τελευταίες εξελίξεις, κατά πλειοψηφία αποφάσισε να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις με:

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012

Συνεχίζεται και διευρύνεται η επιχείρηση διώξεων από το κράτος και τους μηχανισμούς του για τους συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη. Ψηφισμα του Συλλόγου Δ-Ν Σύρου-τήνου-Μυκόνου
Το Δ.Σ του συλλόγου μας καταγγέλλει τη συνέχιση της συνδικαλιστικής και πολιτικής δίωξης των συλληφθέντων συναδέλφων μας στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια εργατικής κινητοποίησης με αφορμή την επίσκεψη Φούχτελ. Λίγες ημέρες μετά την πανηγυρική αθώωσή τους από το δικαστήριο, η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε έφεση σε βάρος της αθώωσης των 3 εργαζομένων της Θεσσαλονίκης, του εκπαιδευτικού Αγαπητού Θανάση, και των εργαζόμενων στους ΟΤΑ Αρβανίτη Σαράντη και Κυρατζόπουλου Θωμά. Ταυτόχρονα, την επόμενη ημέρα από την αθώωσή τους, αναγγέλθηκε η έναρξη ΕΔΕ από τους διευθυντές εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης εναντίον του Αγαπητού Θανάση και Σμήλιου Ηλία, εκπαιδευτικού και συνδικαλιστή, μέλος στο Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ.

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

ΠΑΝΣΥΡΙΑΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ: Σάββατο 8 Δεκέμβρη, στις 11 το πρωί, στο Νεώριο-ΙΚΑ


Πανσυριανό Συλλαλητήριο
Σάββατο 8 Δεκέμβρη, στις 11 το πρωί,
στο Νεώριο-ΙΚΑΤην αυτοματοποίηση της λήψης αντιλαϊκών μέτρων σε κάθε αστοχία στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που θέτει η τρόικα και τη λεηλασία των συντάξεων, μέσω της επαναγοράς των κρατικών ομολόγων, αποφάσισε, μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, η Ε.Ε για τους Έλληνες εργαζόμενους. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που σφαγιάζει τους εργαζόμενους με παιδιά και η εκτίναξη των τιμολογίων της ΔΕΗ από την Πρωτοχρονιά, αποτελούν δύο επιπλέον όψεις της «υποτιθέμενης σωτηρίας» της χώρας.

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΡΡΑ για το βιβλίο του, "Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια επιπλέον συνέντευξη του συγγραφέα μπορείτε να δείτε στο YouTube, εδώ: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lBIyFjE9Dlo

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΡΑΣ: "Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ"

Ντοκουμέντα από την ιστορία και τη δράση μιας ναζιστικής ομάδας

Εκδόσεις: ΠΟΛΙΣ
 
 Περιγραφή

Η πιο οδυνηρή συνέπεια της πολύπλευρης ελληνικής κρίσης είναι, αναμφίβολα, η θριαμβευτική είσοδος στη Βουλή ενός ανοιχτά ναζιστικού κόμματος. Στην καταχνιά που έχει σκεπάσει όλη τη χώρα προστίθεται τώρα το μαύρο σύννεφο μιας πολιτικής οργάνωσης που επικαλείται τον Χίτλερ ως πρότυπο και που εφαρμόζει τη βία του πεζοδρομίου ως μέθοδο εθνικής ανάτασης.