Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Συλλογή υπογραφών/Petition: SAVE PUBLIC EDUCATION IN GREECE! NOT ONE TEACHER OR STUDENT LESS! ACT NOW! LATER MEANS NEVER!

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΕ 

 Why this is important

The Greek Government destroys public Vocational Lyceums and Vocational Schools, leading to teacher dismissals through the process of “sudden death”.
The criminal complicity of the Greek Government and the Troika all along with the consent and the connivance of the Minister of Education, are condemning 2.500 teachers in Greece to 8-month suspension, prior to their dismissal.
With a new law, the Government closes three sectors in the Greek Vocational Education (Health, Art and Cosmetics). This means that in September, 20.000 students will be looking for their Vocational Lyceum and Schools and they will not find them. In this way the Government concedes a large part of the Vocational Secondary Education to the private sector. Further changes, teachers suspensions and dismissals are expected in September.
We demand that no teacher is suspended or dismissed.
We demand that no student is left without the sector of his/hers choice in the public vocational school.
We demand that the mobility (suspensions – dismissals) and cut offs policy of the Greek Government and the Troika which destroys the Public Education in Greece is immediately stopped.
Quality Public Education is not a privilege and should be available to every child without social or financial discriminations.

Υπογραφές/Sign, εδώ/ here : http://www.avaaz.org/en/petition/SAVE_PUBLIC_EDUCATION_IN_GREECE_NOT_ONE_TEACHER_OR_STUDENT_LESS_ACT_NOW_LATER_MEANS_NEVER/?email

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου