Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Ανακοίνωση-Καταγγελία για Αργίες Ιατρών στο Νοσοκομείου ΝάξουΑπό το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, Κ.Υ. ΑΜΟΡΓΟΥ, Π.Ι. & Π.Ι.Ι. ΝΑΞΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


Την ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας και οι λειτουργοί του καταρρέουν από το απίστευτο βάρος των μνημονιακών πολιτικών (καταργήσεις – συγχωνεύσεις Νοσοκομείων, διάλυση Ταμείων, υποχρηματοδότηση ΕΣΥ, πάγωμα προσλήψεων, περικοπές αποδοχών – εφημεριών κ.α.), έρχεται η κυβέρνηση, με τον απαράδεκτο Ν.4093/2012, να καταργήσει το θεμελιώδες δικαίωμα του τεκμηρίου αθωότητας, επεκτείνοντας το αντισυνταγματικό μέτρο απομάκρυνσης υπαλλήλων για παραπτώματα που δεν έχουν καν εξεταστεί ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα.


Το μέτρο αυτό είναι ένας άμεσος εκβιασμός των δημοσίων λειτουργών που με την εφαρμογή του χάνουν κάθε δυνατότητα αντίδρασης και φιμώνονται κυριολεκτικά αφού ο νόμος τους κάνει έρμαια στα χέρια του κάθε πειθαρχικώς προϊσταμένου ο οποίος μπορεί με μια απλή ενέργεια του να τους θέσει σε αυτοδίκαιη αργία, να τους απομακρύνει δηλαδή από την υπηρεσία. Το απεχθές αυτό μνημονιακό νομοθέτημα έρχεται να εφαρμοστεί και στον χώρο της υγείας για όλους, συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού προσωπικού, όπου πρακτικά επιχειρείται, η εγκατάσταση του φόβου και της τρομοκρατίας και η καταρράκωση της αξιοπρέπειας των συναδέλφων ιατρών με ορατό τον κίνδυνο αυτοί να οδηγηθούν στην αμυντική άσκηση ιατρικής.

Κατ΄εφαρμογή του παραπάνω, απαράδεκτου νόμου, ζητήθηκε εγγράφως από το Υπουργείο Υγείας να αποστείλουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων τα σχετικά έγγραφα των δικαστικών αρχών και τις σχετικές παραπεμπτικές πειθαρχικές αποφάσεις ή προπεμπτήρια έγγραφα με βάση τα οποία τεκμηριώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων <θέσεως ιατρών ΕΣΥ σε αυτοδίκαιη αργία> της υποπαραγράφου Ζ3 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 όπου ορίζονται τα εξής:

«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.3. ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Το άρθρο 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012,αντικαθίσταται ως εξής:

1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία:

α) ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης,

β) ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους,

γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα.

δ) ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής ή της προσωρινής παύσης,

ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄, κδ΄, κζ΄ και κθ΄ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999)»

Και ενώ αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κανένας ιατρός του Νοσοκομείου μας ο οποίος να εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία, ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου, κύριος Λάμπου και ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας κύριος Ραπτάκης, αντί να αποστείλουν αρνητικό έγγραφο προς το υπουργείο, διάλεξαν να «ξεψαχνίσουν» τους φακέλους κάποιων από τους ιατρούς του Νοσοκομείου μας, επιλεκτικά, και να στείλουν στο υπουργείο ονόματα ιατρών με στοιχεία που δεν τεκμηριώνουν την θέση τους σε αυτοδίκαιη αργία. Αποτέλεσμα της παραπάνω απαράδεκτης ενέργειας της Διοίκησης, είναι να κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να απομακρυνθούν χωρίς καμία αιτία από το Νοσοκομείο μας τρεις μάχιμοι συνάδελφοι ιατροί, ο Δ/ντης Παθολόγος κύριος Γερμανός Καπίρης, ο Δ/ντής Χειρουργός κύριος Γιαννουλόπουλος Δημήτριος και ο ΕΑ Ακτινοδιαγνώστης κύριος Οργανόπουλος Ιωάννης που υπηρετούν τόσα χρόνια την υγεία των κατοίκων του νησιού μας.

Η συνέλευση του Σωματείου μας καταγγέλλει ομόφωνα τις παραπάνω καταχρηστικές πρακτικές της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Οι δηλώσεις των διοικούντων, ότι δήθεν δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να στείλουν τα ονόματα είναι ανυπόστατες αφού σαφώς τους ζητήθηκε από το Υπουργείο να στείλουν τα στοιχεία όσων εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις του Νόμου και όχι οποιεσδήποτε πειθαρχικές και ποινικές υποθέσεις συλλήβδην.

Επιπλέον ύποπτο κρίνεται το γεγονός ότι για ορισμένους συναδέλφους έγινε αποστολή παραπλανητικών στοιχείων αλλά και απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών γεγονός που δύναται να επηρεάσει αρνητικά την κρίση για τους παραπάνω συναδέλφους. Ενδεικτικά, απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου που στρέφεται κατά του Νοσοκομείου Νάξου περιλαμβάνεται στα στοιχεία που στάλθηκαν για συγκεκριμένο ιατρό χωρίς αυτή να στρέφεται εναντίον του. Επιπλέον, απαλλακτικό βούλευμα που έχει λάβει άλλος συνάδελφος, αποκρύπτεται περίτεχνα από τα στοιχεία που εστάλησαν.

Όλα τα παραπάνω μας κάνουν να αναρωτιόμαστε ποιες είναι τελικά οι σκοπιμότητες που εξυπηρετούνται από τις παραπάνω ενέργειες της Διοίκησης. Την στιγμή που ήδη τρεις συνάδελφοι ιατροί έχουν παραιτηθεί τoν τελευταίο μήνα, τι πραγματικά επιδιώκουν οι διοικούντες; Μήπως να αποδυναμωθεί κιι άλλο την ήδη υποστελεχωμένη μονάδα μας απομακρύνοντας και άλλους τρεις συναδέλφους χωρίς καμιά αιτία, δωράκι στο μνημονιακό κράτος που μεθοδεύει την διάλυση όλου του Δημόσιου Τομέα;

Μόνο μας χρέος ενάντια σε τέτοιες πολιτικές, είναι η αντίσταση και ο αγώνας για την ανατροπή. Ιδιαίτερα σε μια νησιωτική κοινωνία σαν την δικιά μας, που ταλανίζεται από την εγκατάλειψη και την αδιαφορία του κράτους, η προστασία υψίστων αγαθών όπως η υγείας πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των πολιτών.

Λέμε όχι στην κατάργηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις πρακτικές υποβάθμισης των δομών υγείας που μεθοδεύονται από το μνημονιακό κράτος και τις διορισμένες Διοικήσεις

Καλούμε κάθε φορέα, συλλογικότητα και πολίτη του νησιού μας να αγωνιστεί μαζί μας για την προστασία του Νοσοκομείου Νάξου και των λειτουργών του, την άμεση αναβάθμιση, χρηματοδότηση και στελέχωση της μονάδας και για αξιοπρεπή εργασία και ζωή.

Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ!!!!!!!!!


Η Γενική Συνέλευση του Σ.Β.Ε.Ν.Ν.Α.Μι.Κ. της 02/01/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου