Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Αποφάσεις του Συλλόγου Υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ν.Αιγαίου


ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ – ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ
            Συνάδελφοι, με την ευκαιρία της ανάδειξης νέου Δ.Σ., τοπικών Διοικουσών Επιτροπών  και αντιπροσώπων για τα δευτεροβάθμια όργανα,  στο Σύλλογο Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου    ( Περιοχή Βορείου Αιγαίου)  σας απευθύνουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς μαζί με τις ευχές  για επιτυχία στο έργο σας.
Ως εργαζόμενοι στην Δημόσια Διοίκηση σε μια από τις πλέον δύσκολες, από άποψη συγκοινωνίας, μεταφορών και υποδομών, περιοχές της χώρας μας, αντιμετωπίζουμε, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι συνολικά, μια πρωτοφανή επίθεση στο σύνολο των εργασιακών, μισθολογικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Δικαιώματα και κατακτήσεις που κερδήθηκαν με αιματηρούς αγώνες σε διάστημα δεκαετιών, τσακίζονται στο όνομα της «ανταγωνιστικότητας» της εθνικής οικονομίας και της καπιταλιστικής κρίσης που μαστίζει πλέον όλο τον κόσμο.
Το μαύρο μέτωπο των κομμάτων της συγκυβέρνησης Παπαδήμου μαζί με τους μηχανισμούς της E.E. και του Δ.Ν.Τ. αξιοποιούν την κρίση αυτή για να πετύχουν μια ριζική αναδιανομή πόρων προς όφελος των τραπεζών και των λοιπών μονοπωλιακών ομίλων. Στο πλευρό τους δυστυχώς έχουν και τις ξεπουλημένες   ηγεσίες του κυβερνητικού – εργοδοτικού συνδικαλισμού που για χρόνια φρόντιζαν να αποκοιμίσουν τους εργαζόμενους με τα παραμύθια της «κοινωνικής Ευρώπης», των «κοινωνικών διαλόγων και εταίρων» βάζοντας πλάτη για να περάσει αυτή η πολιτική, και σήμερα έχουν το θράσος να συνεχίζουν το διαλυτικό τους έργο, στηρίζοντας τον κοινωνικό εταιρισμό δηλαδή την υποταγή των εργαζομένων στην εργοδοσία, ενώ  εμποδίζουν  με κάθε τρόπο την ανάπτυξη  αγώνων ικανών να ανατρέψουν την πολιτική της εξαθλίωσης του λαού. Όταν η αγανάκτηση φτάνει στο απροχώρητο φροντίζουν με αποσπασματικές «κινητοποιήσεις» να εκτονώνουν τους αγώνες, προβάλλοντας  στόχους και αιτήματα διαχείρισης της μιζέριας  που δεν θίγουν  στο ελάχιστο τον πυρήνα της πολιτικής που εφαρμόζεται. Οι ηγεσίες αυτές, μαζί και όσοι τις στηρίζουν, φέρουν τεράστιες ευθύνες για τον αφοπλισμό των εργαζομένων, ενώ αποτελεί, κατά την γνώμη μας, άμεσο καθήκον για το συνεπές συνδικαλιστικό κίνημα η απομόνωσή τους.
Σε αυτά τα πλαίσια, η εφαρμογή του   ν. 3852 ( Καλλικράτης) μαζί με τις άλλες αρνητικές για το λαό και τους εργαζόμενους στα νησιά μας συνέπειες, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη οργάνωση των υπηρεσιών που στελεχώνουμε.  Ως συνέπεια όλων αυτών, είμαστε υποχρεωμένοι από τα πράγματα να εξετάσουμε και αντίστοιχες αλλαγές στην δομή συνδικαλιστικής μας οργάνωσης, τέτοιες που να βοηθούν τόσο την μεγαλύτερη δυνατή  συσπείρωση και συμμετοχή των  συναδέλφων, όσο και την ενιαία έκφρασή μας απέναντι στην εργοδοσία. 
Με δεδομένη την απαράδεκτη στάση που κράτησε η πλειοψηφία της πρώην Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Περιφερειών που παρά τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί από τον Μάρτιο του 2010, αρνήθηκε να οργανώσει συνέδριο μετεξέλιξης, έτσι ώστε ενιαία και με συντεταγμένο σχέδιο να αντιμετωπίσουμε τον «Καλλικράτη»ενώ οδήγησε τον κλάδο σε συνέδριο «μοιράσματος καρεκλών» και τελικά διορισμό δοτής διοίκησης, μένει στις δικές μας πρωτοβουλίες  η συνδικαλιστική μας οργάνωση με βάση τις ανάγκες  της νησιωτικής μας περιοχής.
Ο Σύλλογός μας, με διαδικασίες  ειδικών μαζικών συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Σύρο και τη Ρόδο, αλλά και ειδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, εξουσιοδότησε το παρόν Δ.Σ. να απευθύνει πρόταση δημιουργίας ενιαίου Σωματείου Εργαζομένων  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
Οι βασικές αρχές, στις οποίες  καταλήξαμε και καταθέτουμε ως πρόταση, έχουν ως εξής :      
1. Αναγκαιότητα μετεξέλιξης στα πλαίσια των υπηρεσιακών αλλαγών (πρόταση: Σωματείο Εργαζομένων Α.Δ. Αιγαίου   -  Σ.Ε.Α.Δ.Α.).
2. Τόνωση και διεύρυνση της δημοκρατικής λειτουργίας (έμφαση στις Γ.Σ. και στην συμμετοχή των συναδέλφων).
3. Αντιμετώπιση των αντικειμενικών δυσκολιών που προκύπτουν από τη νησιωτικότητα (ισχυρά  τοπικά αιρετά όργανα ανά νομό).
4. Ενωτικός - ενιαίος  χαρακτήρας της έκφρασης του συνόλου των συναδέλφων στην Α.Δ. Αιγαίου (προοπτική ενιαίου σωματείου),  ανεξάρτητα της εργασιακής τους σχέσης, λαμβανομένου υπόψη του πλαισίου λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργάνων δεύτερου και τρίτου βαθμού. 
5. Λειτουργική οργάνωση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των οργάνων  με αμεσότητα δράσης.
6. Έμφαση στην αναγκαιότητα συντονισμού δράσης με άλλα σωματεία και οργανώσεις εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Συνάδελφοι, χωρίς να παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες που προσθέτει η νησιωτικότητα              (συγκοινωνία, επικοινωνία,  γενικές συνελεύσεις, συνεδριάσεις οργάνων) θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα οργάνωσης πάνω σε αυτές τια αρχές. Είναι σχεδόν προφανές, ότι σε περίπτωση συγκρότησης ενιαίου σωματείου η έδρα για νομικούς,  διοικητικούς αλλά και πρακτικούς λόγους θα πρέπει να οριστεί στον Πειραιά, ενώ οι λεπτομέρειες μπορούν να διευκρινιστούν με συνθετική  διαλογική διαδικασία.
Σύντομα θα ακολουθήσει η προώθηση σχεδίου καταστατικού, ενώ αναμένουμε για τις κατ΄αρχή θέσεις όλων των συναδέλφων που μπορούν να σταλούν είτε με φαξ, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στον Πρόεδρο ή τη Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου μας.
                Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την έκβαση αυτού του εγχειρήματος, η  ειλικρινής πρόθεσή μας για συνεργασία και  συντονισμό δράσης με τους ήδη υπάρχοντες (ή και οποιουσδήποτε  μελλοντικά τυχόν δημιουργηθούν) Συλλόγους στην κατεύθυνση της αγωνιστικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων  απέναντι στην εργοδοσία,  θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη!   
 
ΘΕΜΑ :  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ
                Με αφορμή το «συνέδριο» που διοργανώνουν οι δοτοί ( διορισμένοι ;) φερόμενοι ως Δ.Σ. της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφερειών» η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων της πρώην Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στην Σύρο την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :
1. Η συγκεκριμένη ομάδα συνδικαλιστών (;) ως πλειοψηφία της πρώην ΠΟΣΥΠ όλα τα προηγούμενα χρόνια ξεπέρασε κάθε όριο στήριξης στα κυβερνητικά σχέδια  τσακίσματος των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις τότε Περιφέρειες. Μπροστά στο πέρασμα των αντιδραστικών ρυθμίσεων του μετέπειτα ν. 3852/10 ( Καλλικράτης ) υπονόμευσαν κάθε προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων. Από τον Μάρτη του 2010 καταψήφισαν               ( ΠΑΣΚΕ –  τμήμα της ΔΑΚΕ – Εν. Συσπείρωση), παρά και τις προτάσεις του Συλλόγου μας αλλά και άλλων πρωτοβάθμιων συλλόγων και παρατάξεων του Δ.Σ.,  κάθε πρόταση κινητοποίησης των συναδέλφων – έστω ενημέρωσης, ενώ αρνούταν πεισματικά την σύγκλιση συνεδρίου ( όπως έπραξαν οι συνάδελφοι των πρώην Νομαρχιών), προφανώς , όπως απέδειξαν οι εξελίξεις, επειδή επεδίωκαν άλλους στόχους…. Τελικά και μετά την διοργάνωση ενός «συνεδρίου» -  οπερέτα Οκτώβρη του 2010, με στόχο την αλλαγή «ταμπέλας» σε ομοσπονδία αποκεντρωμένων διοικήσεων προκειμένου μετά το διορισμό νέας διοίκησης να κρατήσουν τις καρέκλες, κρατώντας και την ομοσπονδία σε κατάσταση κώματος.
 Ήταν τέτοια η προσήλωση των δυνάμεων  του κυβερνητικού συνδικαλισμού στον στόχο της «καρέκλας» ώστε δεν δίστασαν να  διασύρουν κάθε έννοια καταστατικής νομιμότητας : Οργάνωσαν ένα συνέδριο  όπου παρέλειψαν ( !!!)  να ενημερώσουν τους συνέδρους για τις προτεινόμενες αλλαγές επτά ημέρες πριν όπως ορίζει το καταστατικό, ενώ απέβαλαν την 2η ημέρα ( !!!) τους αντιπροσώπους της Θεσσαλίας, οι οποίοι αρχικά είχαν νομιμοποιηθεί ομόφωνα,  όταν διαπίστωσαν ότι αντιδρούσαν στο πραξικόπημα της καρέκλας….
2. Σήμερα ο δοτός κυβερνητικός συνδικαλισμός (ΠΑΣΚ – ΔΑΚΕ) στην πρώην ΠΟΣΥΠ προσπαθεί να νομιμοποιηθεί μέσα από ένα νόθο συνέδριο, τσαλαπατώντας και το ίδιο το καταστατικό , αφού οι σύλλογοι και οι σύνεδροι, που φέρονται να  συμμετέχουν εκφράζουν ένα μικρό ποσοστό των εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Διοργανώνουν «συνέδριο»  και μάλιστα «καταστατικό»  χωρίς καν να έχουν κοινοποιήσει την εξουσιοδότηση (;)  και τον διορισμό τους, ενώ γνωρίζουν  πως σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, μόνο οι 5 από τους 12 συλλόγους έχουν κάνει εκλογές για αντιπροσώπους, ενώ η πλειοψηφία των συναδέλφων, δεν τους  αναγνωρίζει.  
3. Από τον Αύγουστο του 2011 που φέρονται να έχουν διοριστεί( ;) από το πρωτοδικείο, ( ας σημειωθεί  ότι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, βρέθηκαν μόνο 11 πρόθυμοι «συνδικαλιστές» που αποδέχτηκαν  το διορισμό,  από τους 15 που προβλέπει το καταστατικό της ΠΟΣΥΠ, οι 3 εκ των οποίων έχουν ήδη μεταταχθεί στις αιρετές περιφέρειες), έχουν επιδοθεί στον γνωστό χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων καταγγέλλοντας το  ΔΝΤ,  τις «νεοφιλελεύθερες» κυρίαρχες δυνάμεις της ΕΕ και της ΕΚΤ, την «κατοχική» κυβέρνηση, αποκρύπτοντας σκόπιμα ότι οι πολιτικές και συνδικαλιστικές  δυνάμεις  του ευρω- μονόδρομου βρίσκονται στην ίδια όχθη με το ΔΝΤ, το  ΕΚΤ και την Ε.Ε., αφού έχουν ψηφίσει και αποδέχονται όλες τις  συνθήκες της ευρω – ένωσης (Μάαστριχτ, Λευκή βίβλος, οικονομική διακυβέρνηση κ.λπ.) ενώ τα μέτρα τσακίσματος του λαϊκού εισοδήματος  που εφαρμόζονται, ευνοούν πρώτα και κύρια τους εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους. Περί οργάνωσης αγώνων ούτε λόγος καθώς ήταν απλοί μεταβιβαστές της γραμμής της γνωστής πλειοψηφίας της ΑΔΕΔΥ…. Κάνοντας «σκληρή» αντιπολίτευση έστειλαν επιστολή στον κ. Σαμαρά ευχόμενοι  επιτυχία στο έργο του με την οποία του ζητούν   να ξεκαθαρίσει τη θέση της, η ΝΔ, για τις εφεδρείες ( ξέχασαν ότι η πατρότητα της εφεδρείας ανήκει στην ΝΔ ;), για τις απολύσεις που έρχονται ( ξέχασαν ότι και η ΝΔ είναι θιασώτης του λιγότερου κράτους, ενός ευέλικτου επιτελικού κράτους και της κατάργησης της μονιμότητας ;), για την συρρίκνωση του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων κ.α .
4. Την ώρα που τα απανωτά  μέτρα, στον μεν δημόσιο τα μέτρα με πρόσχημα το δημοσιονομικό έλλειμμα, στο δε ιδιωτικό τομέα  για  την ανταγωνιστικότητα ( κερδοφορία) των επιχειρήσεων εξαθλιώνουν τη ζωή μας οι ηγεσίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και τα δεκανίκια τους τύπου «ΠΟΣΥΠ» συνεχίζουν να βάζουν πλάτη συμμετέχοντας στους στημένους  «διαλόγους», διαπραγματευόμενες τι θα χάσουμε. Αυτήν την ώρα κάθε  εργαζόμενος πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να απομονώσει τις δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού.
5. Είναι προφανές ότι οι θέσεις   της δοτής διοίκησης της Ομοσπονδίας, όπως και γενικά του εργοδοτικού – κυβερνητικού συνδικαλισμού,  μόνο σύγχυση και ηττοπάθεια επιδιώκουν να φέρουν στους συναδέλφους, εγκλωβίζοντάς τους σε μια στρατηγική διαχείρισης της μιζέριας από τους ίδιους πολιτικούς σχηματισμούς, που  μας έφεραν στην σημερινή κατάσταση.
6. Ο Σύλλογός μας, για όλους τους πιο πάνω λόγους  καλεί όλους τους συναδέλφους και τα πρωτοβάθμια σωματεία να μην αναγνωρίσουν κανένα νόθο συνέδριο της «ΠΟΣΥΠ». Να αναλάβουμε  πρωτοβουλίες, μαζί με όσους θέλουν πραγματικά να αντισταθούν , για να ξεπεραστεί το πρόβλημα εκπροσώπησης σε δευτεροβάθμιο όργανο με τη σύσταση καινούργιας ομοσπονδίας, απαλλαγμένης από το αμαρτωλό παρελθόν της ΠΟΣΥΠ, που θα αγκαλιάζει και θα καλύπτει όλους τους εργαζομένους, με κάθε σχέση εργασίας, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, χωρίς αποκλεισμούς.  
7. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν και να συσπειρωθούν στο συνεπές  συνδικαλιστικό κίνημα που αγωνίζεται, μακριά από τους στημένους διαλόγους, για τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων. Να στρατευτούμε σε κοινό αγώνα με όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που πλήττονται  από αυτήν την πολιτική. Να συμβάλλουμε για να δημιουργηθεί ένα λαϊκό  μέτωπο αντίστασης  στις επιλογές της μαύρης συμμαχίας συγκυβέρνησης – τρόικας - εργοδοσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου